juni 1971 - januari 1972 (na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


INLEIDING


Een blik in de toekomst. Wie kent niet de vele fantastische verhalen van Jules Verne. Reeds in 1865 'voorspelde' hij in zijn boek 'Reis naar de maan' de eerste maanreis. Niemand heeft toen vermoed dat dit verhaal, ruim 100 jaar later, werkelijkheid zou worden.

Nu, anno 2007, terwijl bemande ruimtelaboratoria rond de aarde draaien, robotachtige wagentjes monster op Mars verzameld hebben en zelfs kort geleden allerlei gegevens vanaf de oppervlakte van Venus, via ruimtesondes, naar de aarde werden doorgegeven, vinden vele de verhalen van Jules Verne zelfs kinderachtig. De techniek heeft zijn ideeën achterhaald. Steeds verder dringt de mens in het heelal door. Verder, sneller en … nieuwsgieriger. Is er leven op andere planeten? JA, zeggen vele vooraanstaande geleerden. Het heelal is zo onvoorstelbaar groot dat het slechts kortzichtig zou zijn om de mogelijkheid van andere levensvormen te ontkennen.

Perry Rhodan, de grootste ruimtevaartserie -in DIT deel van het heelal-, gunt u een blik in de toekomst. BELEEF die TOEKOMST NÚ, met Perry Rhodan.


Voor het merendeel overgenomen van de SAMENVATTING

1e druk, april 1983 - in ringband


De Duitse Perry Rhodan reeks ontstond in het jaar 1960 na lang beraad tussen Kurt Bernhardt (redakteur en lector bij Moewig Verlag te München) en de beide Duitse auteurs Karl Herbert Scheer en Walter Ernsting (alias Clark Darlton). Men besloot een serie rondom een vaste persoon op te bouwen. Het was de bedoeling, dat de reeks minimaal honderd afleveringen zou tellen.

Darlton en Scheer hadden voor dat tijdstip beide gewerkt aan de Utopia- en de Terra-reeks. Hier hadden ze het concept van een vaste persoon als held met succes toegepast. Darlton had elf romans over het ruimteschip HURRICANE geschreven. Scheer had een reeks spionageverhalen onder de titel ZBV geschreven, met als hoofdpersonen de topagenten Thor Konnat en Hannibal Utan.

Samen werkten Darlton en Scheer het karakter en de persoonlijkheid van de held Perry Rhodan uit. Scheer zette vervolgens een korte samenvatting van de eerste tien afleveringen op papier. Medio 1961 verscheen in Duitsland de eerste aflevering van de Perry Rhodan-reeks op de markt. Men trok een aantal schrijvers aan om de continuïteit te kunnen waarborgen. Het succes was meteen vanaf het begin fenomenaal. Momenteel werken er veertien auteurs aan de losse weekafleveringen, terwijl er naast de weekeditie ook een pocketreeks wordt gepubliceerd. Het succes van de Perry Rhodan-reeks was in Duitsland niet meer te stuiten.

Een dergelijke serie kon natuurlijk niet aan de aandacht van een Nederlandse uitgever ontsnappen. In 1967 verscheen er geheel onverwacht van uitgeverij Born N.V. een pocketeditie van het eerste deel, OPERATIE STARDUST op de markt. In snel tempo kwamen de eerste zes deeltjes als pocketeditie op de markt en daarna verdween de reeks geruisloos van het toneel. Naar verluidt voldeed de pocketeditie niet aan de verwachtingen van de uitgever. Toch besloot uitgeverij Romanpers N.V. de serie een nieuwe kans te geven, te beginnen met nummer 7 (INVASIE UIT HET HEELAL) in een voor Nederland destijds vrij onbekende vorm: namelijk als tijdschriftroman. De verhalen werden om de twee weken als roman-uitgave gepresenteerd, maar ook deze tweede poging mocht niet baten. Medio 1970 werd de zgn. 'rode reeks' gestaakt. Echter dit keer onderprotest van de vele fans, die de serie met lede ogen zagen verdwijnen. Op verschillende plaatsen ontstonden clubs en door een wisselwerking tussen de fans en de uitgever werd medio 1971 de draad weer opgepakt. Uitgeverij Romanpers N.V. startte met de zgn. 'gele reeks', waarbij men nummer 36 (DE ZIEKTE VAN DE VERGETELHEID) op de markt bracht. Een jaar later vond op initiatief van de uitgever de eerste Perry Rhodan-dag plaats (die nu jaarlijks wordt herhaald door de Perry Rhodan SF-Vereniging Terra).

Met nummer 74 werd overgeschakeld op een wekelijkse publicatie die tot heden voortduurt. Aldus loopt de Nederlandse serie met een verschil van 511 weken en nummers parallel aan het Duitse origineel.

In 1985 was Ron de Lugt als uitgever bezig met plannen voor een tweede editie die in 1986 echter niet werd gerealiseerd. Daarna heeft de serie nog vele veranderingen doorgemaakt. Vanaf nummer 804 was firma Eska Tijdschriften de uitgever tot nummer 865. Vanaf dat moment hoopten zich drukfouten op in de titels van de omslag die niet overeenstemmen met de titels aan de binnenkant. Daarna nam Oberon de serie over gedurende 102 nummers. De inmiddels 'blauwe reeks' werd in 1990 overgenomen door Big Balloon te Heemstede bij nummer 968.

De serie is tegenwoordig alleen nog te verkrijgen via een abonnement. Sinds nummer 1795 werden twee boekjes gelijktijdig verzonden om portokosten te besparen. In november 2009 werd die uitgave aangepast zodat vanaf nummer 2005 /2006 de romans in de vorm van een veertiendaagse dubbel publicatie beschikbaar kwamen. De Nederlandse lezer kan zich in principe nog steeds verheugen op een nieuwe week aflevering uit de reeks.


Dit Perry Rhodan archief is voor de bestaande lezers van de reeks bedoeld als een geheugen-steuntje. Voor nieuwe lezers van de reeks betekent het de mogelijkheid om het ontstaan en het verloop van de Perry Rhodan reeks na te slaan. Het zal een ieder opvallen, dat de geschiedenis inmiddels bepaalde data in het begin van de reeks heeft achterhaald. Dit komt door het feit, dat men oorspronkelijk nooit had verwacht, dat de serie zo lang zou lopen. Bovendien dachten Scheer en Darlton, dat ze met een geprojecteerde aanlooptijd van tien jaar 'veilig' zouden zitten. Verbluffend is echter het feit, dat een groot aantal dingen uit de beginfase van de reeks niet alleen door de geschiedenis is achterhaald, maar zelfs als een feit te boek staan._____________________________________________________________________________________________Dit niet commerciële Perry Rhodan archief probeert zich te onderscheiden door bij elke editie een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen. Niet alleen de kleuren voorkant maar ook de zwart/wit afbeeldingen die tussen de tekst staan.0001 • 12-8-1967    OPERATIE STARDUST


Dit is het EERSTE deel uit de serie adembenemende verhalen met astronaut Perry Rhodan, superheld van het heelal. Voortgedreven door zijn niet te stuiten drang naar avontuur voert Perry Rhodan het ruimteschip STARDUST naar vreemde planeten, naar geheimzinnige werelden.

Elke vlucht is een nieuw risico, elke landing een nieuw avontuur ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0002 • 1967    DE DERDE MACHT


Teruggekeerd van een geslaagde maanreis is het ruimteschip STARDUST met vlammenspuwende uitlaatpijpen in de dorre, verlaten Gobi-woestijn geland. Commandant Perry Rhodan heeft genoeg reden om in deze hel van zand en hitte de eenzaamheid te zoeken. Want aan boord van de STARDUST bevindt zich Crest, wetenschappelijk genie van de Arkoniden, een buitenaards ras dat over ongekend machtige en verbijsterend superieure wapens beschikt ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0003 • 1967    DE STRALENDE KOEPEL


De laatste commando's zijn gegeven, en vanaf drie plaatsen op aarde verheffen zich, in wolken van vuur en geweld, bemande raketten. Aan boord hebben ze het meest afschrikwekkende wapen ooit door mensen vervaardigd: de genadeloze katalysebom. De drie raketten hebben één gezamenlijke opdracht: de totale vernietiging van het op de maan aanwezige steunpunt van de Arkoniden ... 


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0004 • 1968    DE AARDE VALT AAN!


Het ruimteschip STARDUST, in de Gobi-woestijn geland, is het doelwit van een onafgebroken aanval door de aardse staten. Dank zij wonderbaarlijke technische hulpmiddelen houden commandant Perry Rhodan en zijn vrienden stand. En als de Arkoniden, hoog-ontwikkelde ruimtewezens, hem via de indoctrinator hun ongelooflijke kennis bijbrengen, lijkt de strijd in zijn voordeel beslist ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0005 • 1968    ATOOM-ALARM!


Nog steeds heeft de aarde zich niet verzoend met het bestaan van de Derde Macht, Perry Rhodans onneembare vesting in de Gobi-woestijn met de onzichtbare energiekoepel die het gelande ruimteschip STARDUST beschermt tegen het trommelvuur van aardse raketten. Maar als uit het heelal een bedreiging nadert die veel dodelijker is, richt alle energie van de aardse staten zich op een wanhopige poging de nieuwe catastrofe te keren ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


0006 • 1968    HET MUTANTENKORPS (gesigneerd)


Wat Perry Rhodan al gevreesd had, is werkelijkheid geworden. Aangetrokken door de automatische noodsignalen van een op de maan vernietigd superruimteschip, worden overal in de ruimte de vijanden van de aardse beschaving gemobiliseerd. De aardse staten hebben snel vrede gesloten met Perry Rhodans Derde Macht - de ondoordringbare energiekoepel in de Gobi-woestijn ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


EEN PERRY RHODAN UITGAVE VOOR VERZAMELAARS

nummers 1 t/m 6 (uitgebracht 1978, 2 boeken gesigneerd)


Uitgeverij Born N.V. stopte met de uitgave van de Perry Rhodan serie na nummer 6. Daarna nam uitgeverij Romanpers N.V. het over. Born weigerde een tweede druk bestaande uit losse edities. De concessie was deze verzamelband uitgave ...


Lees meer...Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!


Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren.

De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.

 


Reeks

0001 - 0006


1e cyclus:

DE DERDE MACHT


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina